Kai prieš porą savaičių lankėme draugus EKH, didžiausiame ir seniausiame, jau legalizuotame Vienos skvote, Pizzeria Anarchia ruošėsi ilgai valdžios atideliotai, tačiau jau galutinei iškraustimo dienai X – liepos 28-ąjai. Stokodami patirties, įgūdžių ir įrankių, tačiau kupini vilties atsilaikyti ir išlikti, pizzerijos koletyvas užkalinėjo, betonavo ir virino visus įėjimus, tikėdamiesi bent kiek apsunkinti policijos įsibrovimą. Mes buvome nusiteikę kiek skeptiškai, nes mano suvokimu specialiosios pajėgos turi pakankamai efektyvių metodų patekti vidun, tačiau patyrę skvoteriai paaiškino, kad reikia barikaduotis taip, kad iškeldinimo operacija kainuotų kuo brangiau. Kitais žodžiais kalbant, pergalę galima pasiekti ir tada, kada iškeldinimo operacija kainuoja ženkliai brangiau, negu pastato vertė. Praktika rodo, kad tokiais atvejais valdžia tiesiog nuleidžia rankas ir pereinama prie kompromiso. Vyraujant solidarioms nuotaikoms, nors simboliškai, bet ranką pridėjom ir mes, taipogi ateidavom pasitrinti su draugiškai nusiteikusiu kolektyvu ir pavalgyti autentiškoje krosnyje keptų picų. Moralinis palaikymas bei nuolat zujantys žmonės aplinkui – irgi naudinga solidarumo forma, tai ženklas visuomenei, kad ši autonominė erdvė yra kultūrinis reiškinys, o ne parazituojančių valkatų landynė.

Bet grįžtant prie esmės….

Pastato savininkų, CASTELLA GmbH kvietimu, jauni, radikalių kairiųjų pažiūrų skvoteriai čia įsikraustė 2011-ųjų lapkritį. Tiesa, iš pradžių tik pusmečiui, tačiau vėlesnė įvykių eiga įžiebė teisybės ieškojimą.  “Dosnieji” savininkai, neva suinteresuoti socialine gerove,  siekė įvykdyti sabotažą. Nuolat užsukinėjamas vanduo, dujos,  naktimis vykdomi įsibrovimai į gyvenamas erdves… Tokiais metodais bandyta išvesti iš kantrybės tiek skvoterius, tiek neriboto laiko kontraktą turinčius nuomininkus (teisiškai pastarūjų iškeldinti buvo beveik neįmanoma). Kaip vėliau paaiškėjo, feodalai tiesiog norėjo sudrumsti šiame pastate jau daugelį metų gyvenančių nuomininkų ramybę, įkraustydami gatvėse gyvenančius pankus. Tikėtasi, kad gyventojai neiškęs tokių kaimynų ir išsikraustys patys, poto pankus iškrapštys policija, o tada pastatą bus galima panaudoti komerciniais tikslais. Tačiau skvoteriai nebuvo tokie, kokius piešia „normali“, stereotipais besivadovaujanti visuomenė. Pizzeria puikiai sutarė su senbūviais kaimynais, o išaiškėjus klastingojo savininko ketinimams vieningai nutarė priešintis iškeldinimui ir kovoti prieš gentrifikaciją 2-ąjame Vienos rajone. (Platesnė įstorijos versija angliškai)

Liepos 28-ąją 200 mentų ėmėsi iškraustymo operacijos. (dar vienas šaltinis) Dar 1700 buvo pasiruošę atvykti į įvykio vietą, jeigu kiltų riaušės. Specialusis riaušininkų būrys pasitelė vandens patranką, tanketę ir net gi sraigtasparnį. Per 12 valandų jiems pavyko iškrapštyti 11 skvoterių ir legalių gyventojų, 4 liko viduje. 9 skvoteriai buvo suiimti. Policijos atstovas spaudai išreiškė nerimą, dėl Vienos kryptimi iš Vokietijos atvykstančių anarchistinių grupuočių, tačiau panašu, kad solidarams iš užsienio nepavyko sukelti didelio sąmyšio.

Dabar CASTELLA GmbH  pankams siūlo naują erdvę, tačiau pizzerijos kolektyvas kategoriškai atsisako, nes yra įsitikinę, kad jie vėl taps lobistų įrankiu naudai pasiekti.

Respect existence, or expect resistance!