fnb

Ketvirtadienį, kovo 5 d., nuo 13 val. Kaune, prie Laisvės alėjos fontano 
– trumpas „Food Not Bombs” („Maisto, ne bombų“) renginys, t.y., nemokami 
pietūs ir antikarinė muzika.

Sako, armijoje nemokamai duoda valgyti ir moko atsakomybės už savo ir 
kitų veiksmus. „Jaunuolio savarankiškumas“ turėtų būti pakankama 
priežastis devyniems mėnesiams priverstinio darbo, laisvės apribojimo ir 
smegenų plovimo. Ilga Tėvynės ranka labai nesavarankišką jaunuolį 
pasieks magistrantūros studijose, darbo vietoje Norvegijoje ar Kanarų 
salose ar artimiausioje darbo biržoje. Kiemo žargonu šnekant: „Ateini 
čia!“

„Food Not Bombs“ – proga parodyti, kad karas, įsivaizduojamas ar tikras, 
tik slepia gilias skurdo, nelygybės ir prievartos problemas. Nemokamai 
gauti valgyti ir pajusti atsakomybę už save ir kitus galima ir be 
generolo majoro įsakymo. Prieš karą ir skurdą bus protestuojama tiekiant 
nemokamą vegetarišką ir veganišką maistą. Renginys be vėliavų ir 
juostelių Kaune skiriamas pasipriešinti privalomosios karinės tarnybos 
grąžinimui. Plačiąja prasme jis skiriamas pasipriešinti nesibaigiantiems 
gąsdinimams karu, dėl kurių reikia nemiegoti naktimis, vaikščioti labai 
rimtu baseto veidu, ginant savo interesus jausti kaltę, kad tarnauji 
mitinei Meškai… Viskas baigiasi tarnavimu labai tikram antpečiuotam, 
kostiumuotam ar depresuotam Asilui. „Food Not Bombs“ nežino „ar bus 
karas“, bet tikrai žino, kas bus: maistas ir vėl pabrangs, o 
algos/stipendijos/pašalpos ir vėl nepakels.

„Food Not Bombs“ 9 dešimtmetyje pradėjo anti-atominiai JAV aktyvistai. 
Dažniausiai iš prekybos centrams, kepykloms ir parduotuvėms atlikusių ar 
išmestų gerų produktų pagamintus patiekalus „Food Not Bombs“ dalina 
antikarinių protestų metu. Laisvai suformuotas judėjimas siekia 
atkreipti dėmesį į benamystės ir skurdo problemas, kylančias dėl 
nelygaus išteklių paskirstymo ir užgožiamas militarizmo. Visi kviečiami 
virti, valgyti arba tiesiog pasilinksminti gatvėje. Išskyrus norinčius 
skatinti neapykantą tautybės, lyties ar seksualumo pagrindu, skelbti 
kokio nors režimo ar partijos propagandą: jie prie fontano nelaukiami.

Norintys prisidėti prie renginio organizavimo (transparanto darymo, 
maisto gavimo, virimo, muzikos pastatymo, dalykų vežiojimo ir nešiojimo, 
šokimo gatvėje) kviečiami parašyti į kaunospiauda(A)riseup.net arba 
trečiadienio vakare (nuo kokių 8) užsukti į ŽN.

EN: „Food Not Bombs“ in Kaunas

This Thursday, March 5, 1300 in Kaunas, by the Laisvės al. fountain: a 
short „Food Not Bombs“ event, i.e., free lunch and anti-militarist 
music.

Some say the army provides one with free food and teaches responsibility 
for oneself and others. Educating youth to be “independent” is, 
apparently, proper grounds for 9 months of forced labour, restriction of 
freedom and brainwashing. Now, with obligatory conscription 
re-introduced, the Motherland will call the very educatable youth from 
their MA studies, work places in Norway or the Canary Islands, and a 
local job centre. “Come here, won't ya?”

“Food Not Bombs” aims at showing that war, whether real or imaginary, is 
but a smokescreen that covers grave problems of poverty, inequality and 
violence. We do not need angry generals to get free lunch and feel 
responsibility for oneself and others. “Food Not Bombs” will deliver 
free vegetarian and vegan food to protest war and poverty. We resist the 
scare tactics employed recently in Lithuania, forcing locals into 
sleepless nights, depression and guilt when fighting for their immediate 
interests. “Food Not Bombs” cannot forecast whether “there will be a 
war”, but we know what will happen tomorrow: your food will get more 
expensive and your income will stay the same.

“Food Not Bombs” started as an initiative of anti-nuclear activists in 
the US in the 80's. Meals, made mostly from surplus food collected from 
groceries, supermarkets and bakeries, are usually delivered during 
anti-war protests. Loosely organised movement addresses inequal 
distribution and militarism that are directly responsible for poverty 
and homelessness. Everyone can cook, everyone can eat. Except, of 
course, those who want to use this chance to spread hatred towards 
different ethnic, gender and sexuality groups, and those who cannot shut 
up with their propaganda of one or another regime, this or that party: 
the aforementioned individuals are not welcome.

If you want to help us organise the event (making the banner, getting 
and cooking the food, carrying things, arranging music, dancing and 
singing), contact us at kaunospiauda@riseup.net or come to the GH at, 
like, 8 PM Wednesday night.