[EN below]

Gegužės 23 d., pusę keturių nakties, policija Varšuvoje suėmė tris
anarchistus, “įtarusi” juos ketinimais sudeginti policijos automobilį.
Suimtieji nešėsi “įrodymus” – du plastikinius butelius su degiu skysčiu ir kartoninę dėžę. Trijulės suėmimas sutapo su diskusijomis dėl naujo gyventojų teises ribojančio, o policijos teises išplečiančio anti-teroristinio įstatymo Lenkijoje, kurį itin stūmė valdančioji PiS (Tvarkos ir teisingumo) partija. Suimtųjų nuotraukos pasirodė laikraščių pirmuosiuose puslapiuose, juos rodė televizija, apie juos kalbėjo radijas ir internetas. Abejonių nebegalėjo likti: taip, Lenkijai reikia anti-teroristinio įstatymo, žiūrėkit, teroristai vaikšto tarp mūsų!

Birželio 11-ąją Lenkijos Seimas priėmė naują įstatymą, leidžiantį
lengviau sekti užsienio piliečius, be teismo sprendimo suimti ir
įkalinti bet ką, laikyti žmones kalėjime dvi savaites be oficialaus
įtarimo. Trys anarchistai buvo perkelti į vienutes aukščiausio saugumo kalėjime, kuriame buvo ribojamas priėjimas prie laiškų ir spaudos, o reti pasimatymai su artimaisiais vyko per stiklą – kaip filmuose.

Policija ir saugumas ėmė beveik kasdien lankytis skvotuose ir
socialiniuose centruose, suiminėti aktyvius asmenis ir priekabiauti prie jų. Rugpjūčio 18-ąją teismas pratęsė suimtųjų kalinimo terminą dar šešiems mėnesiams. Šis sprendimas buvo pakeistas rugsėjo 14 d. Vietoj kalinimo – kardomosios priemonėmis už užstatą, po 20 tūkst. zlotų (4600 eurų) kiekvienam – 60 tūkst. zlotų (13 800 eurų) iš viso.

Per solidarumą ir sunkų darbą Lenkijos judėjimai surinko pinigus ir
sugebėjo ištraukti bendražygius iš kalėjimo – bet ar ilgam? “Varšuvos trijulei” vis dar gresia iki 8 metų kalėjimo, užstatas ir advokatų paslaugos kainuoja labai brangiai… Lapkričio 11-ąją, Lenkijos nepriklausomybės dieną, kai Varšuvos gatvėmis nebaudžiami žygiuos šimtai tikrųjų baimės ir nesaugumo skleidėjų, kviečiame ateiti į XI 20, į solidarumo vakarėlį “Free the Warsaw Three”. Pamėginkime suteikti bendražygiams iš Varšuvos tai, ko jiems šiuo metu labiausiai trūksta – moralinę ir finansinę paramą!

Laisvė Varšuvos trijulei!
Laisvė visoms ir kiekvienam!

Su Varšuvos bendražygiais solidarizuojasi:
HATF [kns] noisecore
MADŽESTIX [vln] ska punk
M.P.I.S.A. [vln] hardcore punk
Depozityvas [vln] hardcore punk

Daugiau info: wawa3.noblogs.org


SOLIDARITY PARTY “FREE THE WARSAW THREE”

On May 23, 3:30 AM, three anarchists were arrested by the police in Warsaw on “suspicion” that they were planning to set a police car on fire. The arrested had “evidence” on them: two plastic bottles of flammable liquid and a cardboard box. The arrest of the Three coincided with state-wide discussions on the new anti-terrorist law. Pushed by the ruling PiS (Order and Justice) party, the law diminishes the law of Poland’s inhabitants and expands those of the police. The photos of the arrested appeared on the front pages, they were shown on the TV, talked about on the radio and on the internet. There were no doubts: Poland
needed the anti-terrorist law, just look at the terrorists walking
freely among us!

On June 11, the parliament of Poland passed the new law. Now, foreign citizens can be spied on more easily, people can get arrested and imprisoned without a court order and kept in custody for up to two weeks without official suspicion. The three anarchists were transfered to solitary cells in a top-security prison, where they had very limited access to correspondence or books, and the very rare meetings with family and friends would happen through glass walls, like in the movies.

The police and security forces started almost daily visits to squats and social centres, arrests of active persons and harrassment campaigns. On August 18, court prolonged the term of imprisonment of the suspects to six more months. The decision was overturned on September 14. Imprisonment was replaced by suppression measures for a bail of 20 thousand zlotys (4600 euros) each: 60 thousand zlotys (13 800 euros) overall.

Through solidarity and hard work, social movements of Poland managed to collect the money and get their comrades out of jail. But how long will it last? The Warsaw Three face serious charges of up to 8 years in jail, bail and lawyer services cost a lot of money… On November 11, the Independence day of Poland, when hundreds of fascists will spread real terror on the streets of Warsaw, we invite you to XI 20, for the solidarity party “Free The Warsaw Three”. Let’s try and give our Warsawian comrades what they need most: moral and financial support!

Free the Warsaw Three!
Freedom to all and every one!

Bands solidarising with the Warsaw Three:
HATF [kns] noisecore
MADŽESTIX [vln] ska punk
M.P.I.S.A. [vln] hardcore punk
Depozityvas [vln] hardcore punk

More info: wawa3.noblogs.org

freethewarsawthree

Save