Menininkas ir senas XI20 draugas Arcė surengė savo darbų parodą, kviečiame apžiūrėti virtualią ekspoziciją!
Labai patinka kūrinys? Parodoje eksponuojamas įsigytas menas ne tik kasdien džiugins tavo akį, bet ir prisidės prie XI20 išsilaikymo karantino laikotarpiu!
Rašyk Arcei
 

Artist and old XI20 friend Arce has opened his solo exhibition in XI20, we invite you to look around in the virtual exhibition!
Really like the artwork? Purchased exhibited art will not only make your eyes happy every day but also will support XI20 during the quarantine time!
Write to Arce