Namiškių performansas kovo 8-osios akcijai.

Kai sesėms lenkėms kovoti tenka,
O vyriausybė nenori jų palaikyt,
Mes tiesiam joms draugystės ranką
Ir valdžiai norim pasakyt:
Užteks čiulbėti – man nusibodo,
Daryt pradėk, nes kitaip bus tau čiau čiau čiau!
Šeima tau rūpi? – kad neatrodo,
Neveidmainiauk ir pasitrauk.